TarievenDe duur en daarmee de kosten een coachingstraject als alternatieve hulpverlening zijn afhankelijk van de aard van je problemen en van jouw wensen. Het aantal bijeenkomsten varieert gewoonlijk tussen de vijf en de twintig sessies. De aard en complexiteit, maar ook je eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

Kosten voor alternatieve hulpverlening door een personal coach worden berekend op basis van het aantal sessies, je ontvangt hiervoor een rekening.


Een sessie van 50 minuten kost € 65,00.


Veel zorgverzekeraars verstrekken een vergoeding voor de kosten van alternatieve hulpverlening in vorm van coaching/counseling of psychologische adviezen. 

Klik hier voor een overzicht van de eventuele vergoedingen per zorgverzekeraar en polis. Neem voor alle zekerheid hierover contact op met je eigen zorgverzekering!

Ook de werkgever, diverse regelingen zoals re-integratietrajecten (IRO), het Persoonsgebonden Budget (PGB) en belastingaftrek kunnen mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten.